• slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image

Vì sao bạn nên chọn chúng tôi

Chất lượng

Chất lượng sản phẩm là một phạm trù phức tạp, một khái niệm mang tính chất tổng hợp về các mặt kinh tế - kỹ thuật, xã hội.

- Nhà sản xuất: Sản phẩm có chất lượng thì ắt giá phải cao.                                    

- Người tiêu dùng mong muốn: Sản phẩm có Chất lượng -> giá rẻ.                                            

Vậy ta thấy cách nhìn về chất lượng giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng khác nhau nhưng không mâu thuẫn nhau.

 Với Công ty chúng tôi thì Chất lượng sản phẩm phải thể hiện qua các yếu tố sau:

- Chất lượng sản phẩm phải được hình thành trong quá trình nghiên cứu, triển khai và chuẩn bị sản xuất, được đảm bảo trong quá trình tiến hành sản xuất và được duy trì trong quá trình sử dụng.

- Sự hoàn thiện của sản phẩm: Đây là yếu tố giúp khách hàng phân biệt sản phẩm này với sản phẩm khác, thường thể hiện thông qua các tiêu chuẩn mà nó đạt được. Đây cũng chính là điều tối thiểu mà mọi doanh nghiệp phải cung cấp cho khách hàng thông qua sản phẩm của mình.

- Giá cả: Thể hiện chi phí để sản xuất ra sản phẩm và giá thành bán ra làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

- Sự kịp thời, thể hiện cả về chất lượng, thời gian và dịch vụ.

- Phù hợp với mục đích sử dụng cụ thể: Sản phẩm chỉ có thể được coi là chất lượng khi phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng. Doanh nghiệp phải đặc biệt chú ý điều này khi cung cấp sản phẩm cho khách hàng.

 Trong thực tế sản xuất kinh doanh, nếu không chú ý đầy đủ đến các yếu tố trên sẽ dẫn đến thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp mình lẫn cả khách hàng.

 

Đối Tác Khách Hàng

Hotline: 0918185825